Inde
-
Australie
-
Argentine
Colombie
Mexique
Brésil
-
Canada
Etats Unis
-
Suisse
Autriche
Belgique
Allemagne
Portugal
France
Espagne
Royaume Uni
-> Accueil
Hymne National Turkménistan
Hymne National
Drapeau Turkménistan
Armoirie Turkménistan

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni

Janym gurban sana, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyn nurdur
Baýdagyn belentdir dünýan önünde.

Halkyň guran baky beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal-ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.
Météo Turkménistan