France
United Kingdom
-> Accueil
Hymne National Azerbaijan
Hymne National
Drapeau Azerbaijan
Armoirie Azerbaijan

Azərbaycan Respublikasının

Dövlət Himni

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər!
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan !

Hymne national

de la République d'Azerbaïdjan

Azerbaïdjan ! Azerbaïdjan !
Terre chérie de fils vaillants
Nous sommes prêts à donner notre cœur et notre vie pour toi.
Chacun de nous peut donner son sang pour toi
Vit Heureux avec ton drapeau tricolore
Vit Heureux avec ton drapeau tricolore.
Des milliers d'esprits ont été sacrifiés pour toi
Ta poitrine est devenue un champ de bataille.
Les soldats qui furent privés de leurs vies,
chacun d'entre eux est devenu un héros.
Puisse tu devenir un jardin fleuri.
Nous sommes prêts a donner notre cœur
et notre esprit pour toi.
Mille et une paroles tendres sont dans mon cœur.
Et soutenir ton honneur.
Pour lever notre drapeau,
et soutenir ton honneur,
Tous les jeunes sont désireux.
Terre chérie, terre chérie
Azerbaïdjan ! Azerbaïdjan !
Azerbaïdjan ! Azerbaïdjan !
Météo Azerbaijan